ONS STREWE!

Dit is ons strewe om doeltreffende diensfasiliteite daar te stel! Ons wil diensbaar wees en al die behoeftes van ouer persone, woonagtig in hul eie huise in die H. H. kom, aanspreek.

Funksies

Bel ons vir navrae

Donasies / Borge

Omdat ons ‘n nie-winsgewende organisasie is wie se passie diens aan die gemeenskap is, soek ons gedurig finansiële bystand in die vorm van donasies en borge.

Kontak Ons

Saam doen ons dit beter

Die Dienssentrum is ‘n dienstak van die ACVV wat beteken dat ons nou met hulle saamwerk en voortdurende hulp en leiding van hulle ontvang.

Besoek hulle webtuiste

Welkom by Die Strand Dienssentrum

Die Strand Dienssentrum, 'n toevlug vir Ouer Persone is ‘n nie-winsgewende diensorganinsasie wat omsien na ouer persone, bo sestig, wat nog in hul eie wonings woon. Ons passie is om hierdie mense by te staan en te versorg sodat hulle so lank as moontlik selfversorgend en onafhanklik bly.

Opkommende Funksies

Bel ons vir navrae

Dienste Beskikbaar

Dienste om seniors in ons gemeenskap te ondersteun en om hulle te help om selfstandig en onafhanklik in hulle eie tuistes te bly.

Kliek Hier

Raak Betrokke

Kom werk saam met ons om vir uself ‘n beter toekoms te verseker en ook om die gemeenskap waarin u woon, te dien.

Kliek Hier